Välkommen till Alvesta Finmekaniska & Automatsvarvning AB

Affärsidé och mål
Alvesta Finmekaniska & Automatsvarvning AB skall vara det bästa företaget på att tillgodose krävande kunders behov av legotillverkning inom skärande bearbetning.
Detta skall ske genom ett offensivt kvalitetsarbete och genom en stark relation med kunderna, där personliga relationer och förtroende spelar en stor roll

Målet är, att genom hög kvalitet, högt förädlingsvärde och låga kostnader skapa förutsättningar för långsiktigt god lönsamhet och hög avkastning.
Kärnkompetensen består av en avancerad, flexibel maskinpark och personal som kan hantera den

Kvalitet och miljö
Kvalitetskraven omfattar samtliga funktioner och medarbetare i företaget
Alla funktioner och medarbetare i företaget har rätt till förutsättningar för att nå en hög kvalitet
Vad är kvalitet för oss? Att helheten av de egenskaper som karakteriserar en produkt eller en tjänst uppfyller de krav och förväntningar som ställs.
Det viktigaste måttet på kvalitet är kundernas tillfredsställelse. Alla åtaganden, allt agerande och alla produkter skall därför uppfattas som uttryck för kvalitet

 • Alvesta Finmekaniska AB har som kvalitetsmål:
  Att ge kunden produkter och tjänster med hög kvalitet som
  är lika med eller högre än de förväntningar som ställs på dem

 • Målsättningen måste hållas samtidigt som en prisnivå som
  kunden kan acceptera hålls och till ett prisläge som är
  lönsamt för Alvesta Finmekaniska & Automatsvarvning AB

 • Att styra mot noll fel genom ständiga förbättringar

Alvesta Finmekaniska AB skall uppnå dessa mål genom

 • Att förebygga uppkomsten av fel

 • Att fokusera på ständiga förbättringar av alla processer

 • Att aktivt stödja de anställda genom utbildning
Tveka inte att ringa eller maila oss om ni vill ha hjälp med Era detaljer
Telefon: 0472-127 50
E-mail: info@alvestafinmekaniska.se
Alvesta Finmekaniska & Automatsvarvning AB
Ågårdsvägen 39
342 32 ALVESTA

© Copyright Alvesta Finmekaniska & Automatsvarvning AB